Privacyverklaring

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Angelis Coaching geleverde diensten; respect voor uw privacy en zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens staan hierbij centraal.

Persoonsgegevens
Angelis Coaching verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten. Gegevens die wij verwerken zijn: voorletters, voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum; eventueel bedrijfsnaam; adresgegevens (straatnaam + huisnummer + postcode); telefoonnummer (mobiel en/of vast); E-mailadres; informatie over uw (mentale) gezondheid. Vragen over de gezondheid stellen wij om een inschatting te kunnen maken of deelname aan training /coaching geschikt is voor de deelnemer.

Doeleinden
U gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van de diensten.
  • Vanwege wettelijke verplichtingen in het kader van belastingaangiften.

Uw gegevens worden maximaal zes maanden na de training of coaching bewaard. Factuurgegevens worden conform wettelijke verplichtingen 7 jaar bewaard.

Verstrekking aan derden
Als aanbieder van Mindfulness trainingen werkt Angelis Coaching samen met SeeTrue (www.mindfulness-trainingen.nl) op basis van een verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden uw gegevens niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Angelis Coaching draagt zorg voor een passende technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens zodat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn.

Hyperlinks
De website van Angelis Coaching bevat hyperlinks naar websites van derden. Angelis Coaching is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of het gebruik van cookies door deze websites.

Cookies
Angelis Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen / Wijzigingen
Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring of mocht u uw persoonsgegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen, email dan naar: info@angeliscoaching.nl            Angelis Coaching behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op de website van Angelis Coaching is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en kan niet worden beschouwd als een advies. Eventuele beslissingen genomen op basis van deze informatie is voor eigen rekening en risico.