Training

De Mindfulness training, ook wel aandachtstraining genoemd, is gebaseerd op het werk van Jon Kabat-Zinn en zijn Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) programma. Intussen is deze 8-wekelijkse training wereldwijd bekend dankzij succesvolle resultaten.

In de hectiek van ons bestaan worden we voortdurend in beslag genomen door
werk, familie, sociaal leven en andere verplichtingen. Soms verliezen we daardoor
het contact met onszelf en gaan ongemerkt functioneren op de automatische piloot.
We ervaren stress en spanningen die lichamelijke klachten kunnen veroorzaken
zoals moeheid, gejaagdheid, onrust. Soms gaan deze klachten gepaard met gevoelens
van tekortschieten, somberheid, uitzichtloosheid. Dat kan weer leiden tot piekeren,
bezorgd zijn, je afreageren op anderen, passiviteit.

Door het beoefenen van Mindfulness maak je bewust ruimte en tijd voor jezelf. Je staat letterlijk stil bij wat er is, gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties, met mildheid, zonder oordeel. Aandachtig aanwezig zijn, leven in het hier en nu, bewust en wakker leven staan centraal.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Tijdens iedere bijeenkomst
wordt een thema besproken en oefeningen aangereikt, zoals zittend mediteren of eenvoudige lichaamsoefeningen. Daarnaast zijn er ook oefeningen, die je in het dagelijks leven kan toepassen, bijvoorbeeld tijdens het eten, onderweg naar werk of tijdens een vergadering. Oefenopdrachten voor thuis zijn een belangrijk onderdeel van de training om echt vertrouwd te raken met de technieken en te ervaren wat Mindfulness in je dagelijks leven brengt.

Voor meer informatie over de training zie Opbouw van het programma.

Voor data en locatie van de Training zie Agenda.

Als Mindfulness trainer ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VMBN, categorie 1. Hierdoor komen mijn trainingen in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars. Zie www.vmbn.nl.