Systemisch Werk

Systemisch Werk heeft zijn oorsprong in de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Een familie (organisatie, groep) is een systeem van mensen die met elkaar verbonden zijn.

Systemisch werken gaat onder andere uit van drie basiswetten binnen het systeem:
dat iedereen recht heeft op een eigen plek, dat er sprake is van een ordening, dat er balans moet zijn tussen geven en nemen. Wanneer de systeemdynamiek is verstoord, kunnen persoonlijke of relationele problemen ontstaan die mogelijk leiden tot disfunctioneren of het ontwikkelen van fysieke of psychische klachten. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen en verstrikkingen binnen een systeem zichtbaar te maken zodat verandering mogelijk is. Het leren kennen van de eigen plek en de positie van anderen ten opzichte daarvan, geeft ruimte voor bewustwording, acceptatie en zingeving.

Tafelopstelling

Een tafelopstelling biedt ruimte om een specifiek (relatie) vraagstuk te visualiseren. Houten spelstukken nemen de plaats in van belangrijke personen of symbolen. De stukken worden op tafel opgesteld zodat er een zichtbaar krachtenveld ontstaat. Zo is het mogelijk om van een afstand het vraagstuk in zijn geheel waar te nemen maar ook vanuit de perspectief van de verschillende posities. Ook is het mogelijk met de posities te spelen, afstanden te veranderen, elementen toe te voegen. De verschuivingen kunnen nieuwe inzichten opleveren en relevante factoren helpen ontdekken die niet eerder waren opgemerkt.