Coaching

In mijn coaching  kies ik bewust voor integratie van Neuro  Linguïstisch Programmeren (NLP), Transactionele Analyse en Systemisch Werk.

De combinatie van deze, ieder op eigen manier effectieve, methodieken levert een krachtig pakket aan modellen en technieken waardoor je beter in staat bent om persoonlijke problemen te analyseren en veranderingen aan te brengen.

Coaching kan je helpen wanneer je …

  • het anders wil maar niet weet hoe
  • een disbalans ervaart tussen privé en werk, denken en emoties
  • worstelt met werkdruk, onzekerheid, beperkende overtuigingen
  • vragen hebt over relaties, opvoeding, loopbaan
  • op zoek bent naar verdieping in het leven
  • een stapje verder wil komen in je persoonlijke ontwikkeling
  • …….

Jouw vraag is altijd het uitgangspunt. Mijn coaching is gericht op de mogelijkheden in de
toekomst en niet de mistappen uit het verleden. Ik geef je geen adviezen of oplossingen maar help je bewust te worden van je gedrag en het vermogen om daarin te veranderen.